KONKURS za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

Na osnovu člana 36. Statuta  „ Euro-Jet“ d.o.o. Ćoralići, Cazin, člana 3. Pravilnika o radu  Euro-Jet“ d.o.o. Cazin broj: 10/2020 od  22.01.2020. godine, direktor društva „Euro-Jet“ d.o.o. Cazin raspisuje :

KONKURS

 za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

 1. Referent u računovodstvu: 1 izvršilac
 2. Poslovođa na benzinskoj pumpi: 1 izvršilac
 3. Radnici na benzinskoj pumpi: 2 izvršioca ( na lokaciji Cazin i Bihać)

 

Za poziciju 1.

- Referent u računovodstvu  

 - Ekonomski fakultet/ bachelor poslovne ekonomije

 - VII stepen stručne spreme-VSS

-  3 godine radnog iskustva

-  osposobljenost rada na računaru

 

Opis posla: obilježavanje, pripremanje, klasificiranje i arhiviranje podataka, pripremanje izvještaja i korespodencije, prepisivanje podataka u kompjuter i kontroliranje i ispravljanje podataka, poslove vezane za praktičnu primjenu znanja koja se odnose na pitanja finansijskog računovodstva i transakcija, matematičke i druge kalkulacije, pribavljanje informacija o troškovima i praćenje troškova, knjiženje ulaznih i izlaznih  računa, obračun plaća, poslove balgajničkog poslovanja,sravnavanje  finansijskih kartica kupaca i dobavljača, praćenje plaćanja obaveza društva i poslovi internet bankarstva , ostale finansijsko-računovodstvene poslove, te druge poslove po nalogu nadređenog.

Za poziciju 2.

-Poslovođa na benzinskoj pumpi

- SSS ili VŠS –( poželjno trgovačkog ili ekonomskog  smjera)

- Minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - Pozitivan stav i odgovornost - Spremnost na timski rad - Spremnost na daljnje stručno usavršavanje i razvoj - Poznavanje rada na računaru (MS Office-Word ,Excel, Power Point, Outlook) - Izražene komunikacijske, organizacijske i vještine planiranja - Usmjerenost u postizanju ciljeva

Opis posla: planiranje i priprema radnog programa i dodjeljivanje zadataka osoblju-zaposlenicima, obuka osoblja u vezi procedura prodaje, obezbjeđivanje uslova da kupci-klijenti-mušterije dobiju brzu uslugu, učešće i davanje savjeta rukovodiocima u intervjuima, zapošljavanju, procjeni, unapređivanju i otpuštanju osoblja, kao i rješavanje žalbi osoblja, ispitivanje vraćene robe i odlučivanje o prikladnim mjerama u vezi toga, popisivanje robe za prodaju i naručivanje novih zaliha, briga o radnoj sredini i okolini, u pogledu zaštite na radu i u vezi sa radom.

 

Za poziciju 3.

Radnici na benzinskoj pumpi na lokacijama Cazin i Bihać

 • - SSS ( poželjno trgovačkog ili ekonomskoh smjera)
 • - Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • - Odlične komunikacijske vještene
 • - Visok stepen odgovornosti prema poslu

Opis poslova:

 • - Upoznaje kupca s cijenam proizvoda i mogućnostima plaćanja
 • - Prodaja nafte i naftnih derivata
 • - Prodaja proizvoda u objektu
 • - Preuzimanje robe od dobavljača, pregled i razvrstavanje robe,
 • - Raspord robe na police u prodajnom prostoru i u skladišne prostorije
 • - Izlaganje, čuvanje i skladištenje roba u skladu s uputama i preporukama proizvođača,
 • - Naplata prodane robe kada se plaćenja vrši gotovinom
 • - Izdaje blagajnički račun te upis prodane robe u karticu kupca kada su kupci pravna lica

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • - Diploma o stručnoj spremi
 • - Uvjerenje o državljanstvu
 • - Izvod iz matične knjige rođenih
 • - Cips

Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su dostaviti ljekrasko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju, kao i sanitarnu knjižicu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ili do popune radnog mjesta.

 Prijave kandidati mogu poslati putem maila: [email protected],

ili doći lično na razgovor u sjedište firme u Upravu, na adresi Ćoralići bb, svaki radni dan u periodu od 09-11h. 

 

Ostavi komentar

Prijavite se naš newsletter